Airfel Klima Arıza Kodları

borç ödeme

E1: Kompresörün Yüksek Basınca Karşı Koruması;

. İç ve Dış Üniteler Kirli Olabilir Temizleyin.

. Soğutucu Akışkan Miktarı Fazla Olabilir.

. Bakır Boru Tesisatını Kontrol Ederek Hataları Düzeltin.

E2: İç Ünite Boru Sensörünün Donmaya Karşı Koruması ;

. Sensör Değerlerini Ölçerek Değiştirin.

. Kablolar Temas Etmiyorsa Sorunu Çözün.

. İç Ünitenin Temiz Olduğundan Emin Olun.

E3: Alçak Basınç Arızası ;

. Gaz Kaçağı Olabilir ; Köpükle Bakır Boruları Kontrol Edin.

. Bakır Borularda Ezilme ya da Kırılma Olmadığına Dikkat Edin.

. İç ve Dış Ünitelerin Temiz Olup Olmadığını Kontrol edin.

E4: Airfel Klima Kompresörünün Aşırı Isınması;

. Sistem Basıncının Doğru Değerlerde Olduğundan Emin Olun.

. Bakır Boru Tesisatını Kontrol Edin.

. Kompresörü Kontrol Edin.

. Power: Sürekli Yanıyor;

. Timer: 4 Defa Yanıp Sönüyor ;

. İç Ünite Boru Sensörü (Evaporatör Sensörü) Arızası

. Sensör Değerlerini Kontrol Edin.

. Elektronik Kartı Değiştirin.

E5: Dış Ünite Boru Sensörü Arızası ;

. Soketin Temas Edip Etmediğine Bakın.

. Elektronik Kartı Değiştirin.

E7: Faz Sıralama Hatası / Faz Eksikliği / Basınç Switch’i Arızası

. Dış Ünitenin Kablo Bağlantılarını Kontrol Edin.

. Faz Sıralamasını Ölçerek RST Faz Sıralama Bağlantısının Doğru Yapıldığından Emin Olun.

. Elektronik Kart İletişiminin Olup Olmadığına Bakın.

Airfel Klima Arıza Kodları

A0 arıza kodu: İç ünite emniyet elemanları hatası

A3 arıza kodu: İç ünite PCB arızası

A4 arıza kodu: İç ünite drenaj seviye kontrol sistemi arızası

A6 arıza kodu: İç ünite fan motor kilitlenmesi aşırı yük arızası

A7 arıza kodu: İç ünite salınım kanatçık motor arızası

A9 arıza kodu: İç ünite elektronik genleşme vanası hareketli parçasının arızası

AF arıza kodu: İç ünite drenaj seviyesi üst limit

AJ arıza kodu: İç ünite kapasite tespit elemanı arızası

C4 arıza kodu: İç ünite likithattı termistör arızası

C5 arıza kodu: İç ünite termistör arızası

C9 arıza kodu: İç ünite giriş havasıtermistör arızası

CJ arıza kodu: İç ünite uzaktan kumanda termostad sensör arızası

E0 arıza kodu: Dış ünite emniyet elemanı devrede

E1 arıza kodu: Dış ünite PCB arızası

E3 arıza kodu: Dış ünite yüksek basınc swici devrede

E4 arıza kodu: Dış ünite alçak basınç swici devrede

E9 arıza kodu: Dış ünite elektronik genleşme vanasının hareketli parçasının arızası

F3 arıza kodu: Dıış ünite basma borusu sıcaklığında anormallik

H9 arıza kodu: Dış ünite dış hava termistör arızası

J3 arıza kodu: Dış ünite basma borusu termistör arızası

J5 arıza kodu: Dış ünite emiş borusu termistör arızası

J6 arıza kodu: Dış ünite ısı değiştirci termistör arızası

JA arıza kodu: Dış ünite basma borusu basınç sensörü arızası

JC arıza kodu: Dış ünite emiş borusu basınç sensörü arızası

JH arıza kodu: Dış ünite yağ sıcaklık termistörü arızası

U0 arıza kodu: Soğutucu akışkan eksikliği nedeni ile alçak basınçta düşüş veya genleşme vanası arızası

U1 arıza kodu: Ters faz (Fazların sırasını değiştir)

U2 arıza kodu: Yetersiz voltaj veya besleme arızası

U4 arıza kodu: İç üniteler arası iletişim hatası

U5 arıza kodu: Uzaktan kumanda ile iç ünite arasında iletişim hatası

U7 arıza kodu: Dış üniteler arası iletişim hatası

U8 arıza kodu: Master ve slave kumandalar arası iletişim hatası

U9 arıza kodu: Aynı sistemdeki iç ve dış üniteler arsı iletişim hatası

UA arıza kodu: İç ünite sayısında aşırılık

UC arıza kodu: Merkezi uzaktan kumandanın adres kopyalaması

UF arıza kodu: Set edilmemeiş soğutucu akışkan sistemi, kablolama uyuşmazlığı

UH arıza kodu: Sistem hatası

L4 arıza kodu: Dış ünite inverter soğutucu kanatçık sıcaklık artışı

L5 arıza kodu: Dış ünite inverter ani aşırı akım

L8 arıza kodu: Dış ünite inverter termostad sensörü kompresör aşırı yükü

L9 arıza kodu: Dış ünite inverte kompresör kilitlemesi

LC arıza kodu: Dış ünite inverte ve kontrol PCB arızası

P1 arıza kodu: Dış ünite inverter aşırı dalgalanma koruması

P4 arıza kodu: Dış ünite inverter soğutucu kanatçık sıcaklık artışı sensörü arızası

[Toplam:1    Ortalama:5/5]